REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2018.

  

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU – ŠRK “LOKVARKA”LOKVE
OBAVEZNO UZETI “POPIS ULOVA u športskom ribolovu” za 2017.

Upravni odbor ŠRK „Lokvarka“ Lokve donio je odluku da će se redovna godišnja Skupština održati 27.01.2018.g. u Domu kulture u Lokvama u 18:00h.

Za Skupštinu predlaže slijedeći :

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela

1.1. Izbor radnog predsjedništva
1.2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
1.3. Izbor verifikacijske komisije

2. Izvještaji

2.1. Izvještaj o radu kluba
2.2. Financijski izvještaj
2.3. Izvještaj o radu ribočuvarske službe
2.4. Izvještaj Nadzornog odbora

3. Plan rada za 2018.g. i Financijski plan za 2018.g.

4. Razno

4.1. Izbor novog člana UO
4.2. Obavijest o strožoj kontroli ribolova s ribočuvarskom službom uz pomoć policije

5. Završna riječ predsjednika

 

Predsjednik, Danijel Šnajdar

AKTUALNA DOKUMENTACIJA DRUŠTVA