SKUPŠTINA KLUBA – DNEVNI RED 29.1.2022.

  
Upravni Odbor ŠRK „Lokvarka“ Lokve donio je odluku da se godišnja, ujedino i izborna Skupština održi 29.01.2022.g. u prostorijama vatrogasnog doma u Lokvama sa početkom u 18:00h.
Za Skupštinu predlaže sljedeći :
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela
1.1. Izbor radnog predsjedništva
1.2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
1.3. Izbor verifikacijske komisije
2. Izvještaji
2.1. Izvještaj o radu kluba
2.2. Financijski izvještaj
2.3. Izvještaj o radu ribočuvarske službe
2.4. Izvještaj Nadzornog odbora
3. Razriješenje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, 6 članova
Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora.
5. Predlaganje, glasovanje, i imenovanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, 6 članova upravnog odbora i 3 člana nadzornog odbora.
6. Plan rada za 2022.g. i Financijski plan za 2022.g.
7. Razno.
8. Završna riječ novoizabranog predsjednika.
ŠRK "LOKVARKA" LOKVE L LOGO