PRIPREMLJENE DVIJE PREKRŠAJNE PRIJAVE!

  

Dana 28.6.2020. oko 15:30 na Lokvarskom jezeru od strane ribočuvara zatečena je osoba kako obavlja športski ribolov bez važeće dnevne ili godišnje ribolovne dozvole ovog ovlaštenika ribolovnog prava čime je prekršio zakon o slatkovodnom ribarstvu čl.18.st.1. Naime,tijekom postupka osoba je uspjela pobjeći ali ga je ribočuvar uspio uslikati te trenutno radimo (i naći ćemo) identitet dotičnog koji si je bijegom priskrbio još jednu prijavu (zakon o slatkovodnom ribarstvu članak 37.) koja je ujedno i najveća u novom zakonu o slatkovodnom ribarstvu!