PREKRŠAJNA PRIJAVA NESAVJESNOM RIBIČU!

  

5.5.2018. u 15h od strane ribočuvara zatečen je D.Č. iz Viškova u ribolovu bez godišnje ili dnevne ribolovne dozvole ovog ovlaštenika ribolovnog prava čime je prekršio Zakon o slatkovodnom ribarstvu čl.17.stavka1.točka2. Prema dotičnom podnesena je prekršajna prijava!