PREKRŠAJNA PRIJAVA NESAVJESNOM RIBIČU br. 5

  

8.9.2020. u 17:45h na jezeru Mrzla Vodica od strane ribočuvara zatečen je F.K. iz Zagreba kako obavlja ribolov bez godišnje ili dnevne ribolovne dozvole ovog ovlaštenika ribolovneg prava,čime je prekršio zakon o slatkovodnom ribarstvu čl.18.stavak 1. Prema dotičnom od strane ŠRK “Lokvarka” Lokve podnesena je prekršajna prijava!