PREKRŠAJNA PRIJAVA NESAVJESNOM RIBIČU br. 4

  

14.6.2020. u 18:00h na Lokvarskom jezeru od strane ribočuvara zatečen je M.H. iz Čakovca kako obavlja ribolov bez godišnje ili dnevne ribolovne dozvole ovog ovlaštenika ribolovneg prava,čime je prekršio zakon o slatkovodnom ribarstvu čl.18.stavak 1. Prema dotičnom od strane ŠRK “Lokvarka” Lokve podnesena je prekršajna prijava!