PORIBLJAVANJE LOKVARSKOG JEZERA 13.11.2020.

  

U petak 13.11.2020. od strane HEP-a poribljeno je Lokvarsko jezero s 1000kg šarana. Zabrana ribolova u idućih 15 dana od datuma poribljavanja!