MRIJESTILIŠTE

  

Mrijestiliše pastrva smješteno je u samim Lokvama i o njemu se brine gosp. Boris Crnković. Ono ima konstantan protok vode iz izvora temperature 7-9° C tokom gotovo cijele godine. Uhvaćene matice i mužjaci se čuvaju u bazenima i svaki dan se isprobava spremnost matica za izbacivanje (muženje) ikre. Kada su spremne, ikra se odmah miješa sa mliječi nekoliko unaprijed pripremljenih mužjaka kako bi se dobilo na raznovrsnosti genetskog koda. Nakon bacanja jajašaca (1000-1500 kom po kilogramu ribe) matice i mužjaci se vraćaju u jezero, a oplođena jajašca nastavljaju svoj život u „ormaru“ za inkubaciju jajašaca. Inkubacija traje 60-90 dana i može se točno izračunati umnoškom broja dana i temperature vode. U tom periodu gosp.

Boris svaki dan obilazi mrijestilište i pipetom vadi jalova jajašca jer imaju tendenciju da upropaste susjedna jajašca. Osim konstantnog protoka vode, ona se mora i sterilizirati svakih nekoliko dana. Nakon 60-90 dana ribice se legu i u  prvim danima se hrane vrećicama koje im ostaju od jajašaca. U toj fazi trebaju biti u plitkoj vodi jer ih vrećice vuku na dno. Nakon što odbace vrećice gosp. Boris opet mora svaku ljusku skupiti kako  ne bi onečistile vodu. Nakon što potroše vrečice, 1-2 cm  ribice treba polako učiti na umjetnu hranu(mljevene gammaruse). Idealni broj ikre za mrijestilište je oko 30.000 komada

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider