MRIJEST U PRITOCIMA

  

Jezerska pastrva je potočna pastrva koja životom u stajačici i većim dubinama promijeni pigmentaciju i postane – jezerska pastrva! Ona se mrijesti tokom zime(kada nadođu veće oborine) u potocima koji se ulijevaju u  jezero. Nagon za produžavanje vrste ih tjera daleko u potoke gdje se mrijeste na plitkom šljunčanom dnu. Utjecaj čovjeka u ovoj situaciji je upravo u povećanju postotka preživjele mlađi sa prirodnih 1%  na otprilike 10%  u roku dvije godine.

Cijela priča počinje  sa lovom matica koje ulaze u pritoke kako bi se mrijestile. Tajming je presudan i najbolji se rezultati postižu nakon oborina kada se potoci zamute i počnu rasti. Sam izlov se obavlja agregatom koji proizvodi struju od 110 ampera. Taj uređaj privremeno paralizira i privlači ribu sebi koju je ošamućenu lagano uhvatiti u podmetače. Problem je (usred zime) nositi agregat i svu logistiku u vidu posuda i  bačvi kako bi se uhvaćene matice iz potoka usred šume neozlijeđene dopremile do mrijestilišta. Pojedinih godina zbog  ekstremnih bujica ili suša izlov nije moguć