Cijene dozvola za 2023. godinu

  
Dragi gosti i članovi,
na skupštini kluba održanoj 10.12.2022. prihvaćen je prijedlog upravnog odbora o visini cijene karata za 2023. godinu.
Nove cijene su samo konvertirane i zaokružene u eurima (uz sitne korekcije) u odnosu na stare cijene.
Dnevna dozvola: =15,00 EUR
Trodnevna dozvola: = 40,00 EUR
Sedmodnevna dozvola: =70,00 EUR
Godišnja dozvola za članove s odrađenim radnim akcijama: =65,00EUR
Godišnja dozvola za nove članove ili članove bez odrađenih radnih akcija: =105,00 EUR (40,00 EUR je upisnina, odnosno naknada za radne akcije)
Kadetska dozvola do 15 godina: = 7,00 EUR
Kadetska dozvola za 15-18 godina: =25,00 EUR