Category Archives: bez kategorije

Cijene dozvola za 2023. godinu

  

Dragi gosti i članovi, na skupštini kluba održanoj 10.12.2022. prihvaćen je prijedlog upravnog odbora o visini cijene karata za 2023. godinu. Nove cijene su samo konvertirane i zaokružene u eurima (uz sitne korekcije) u odnosu na stare cijene. Dnevna dozvola: =15,00 EUR Trodnevna dozvola: = 40,00 EUR Sedmodnevna dozvola: =70,00 EUR Godišnja dozvola za članove s odrađenim radnim akcijama: =65,00EUR Godišnja… Read more »